Vi är ett mindre företag med lång erfarenhet av:
• Arbete åt försäkringsbolag med vatten- och brandskador
• Större renoveringar och ombyggnationer av fastigheter

Vår styrka är att genomföra arbeten/entreprenader på generalentreprenad form, då vi har en gedigen stab med underleverantörer.

• Micke Ernbergs Måleri
• Johanssons Rör
• Rymans Golv & Kakel
• Svea Golv
• Gullikssons El AB

1999
Mathias Persson startade företaget som enskild näringsidkare.
2001
Företaget tecknade hängavtal med Byggettan
2002
Företaget ombildades till AB
2009
Företaget certifierades för BF9K
2011
Företaget blev medlemmar i Stockholms Byggmästarförening och BI
Idag
Företaget fortsätter att utvecklas fortlöpande i enlighet med de certifieringskrav vi jobbar mot.